Vår vision är att inget barn ska ta sitt liv. 

Våra föreläsningar är ett steg mot att nå den visionen.

 

Situationen i Sverige är akut. Den största orsaken till att barn och unga dör idag är psykisk ohälsa – något vi måste , och kan, förändra.

Enligt suicidforskarna är tabu och myter kring självmord en faktor som försvårar och försämrar möjligheten till hjälp. Många upplever att de saknar kompetens att upptäcka och hantera psykisk ohälsa. Ett sätt motverka psykisk ohälsa är enligt forskarna att tala öppet om psykisk ohälsa och självmord, men tyvärr saknas det idag beredskap på många håll för att hantera psykisk ohälsa.

Forskning har visat att utbildning om psykisk ohälsa är det mest effektiva för att förebygga självmord och identifiera ohälsa. Att prata med om psykisk ohälsa är alltså avgörande.

Pillerpodden är ett prisbelönt företag som förebygger psykisk ohälsa bland unga sedan 2014.

Främst jobbar vi med att föra fram vårt budskap via föreläsningar. Idag har vi hållit över 300 föreläsningar om psykisk ohälsa över hela Sverige. Vi har besökt skolor, arbetsplatser, organisationer, universitet, ungdomsläger och föreningar i ett åldersspann på 13-100 år.

Alla våra föreläsningar om psykisk ohälsa syftar till öppenhet och tolerans. Vi tror inte på svar – vi tror på att våga ställa frågor. Responsen har varit positiv från arbetslag, rektorer, chefer, politiska aktivister, vårdarbetare, lärare och kuratorer, som märkt en ökad medvetenhet och en attitydförändring på alla plan i verksamheten. Framför allt har vi räddat liv. Vi hoppas att du, tillsammans med oss, vill rädda flera.

”Ville bara skriva o säga tack ännu en gång för att ni kom upp och höll en så otroligt bra och viktig föreläsning för oss. När vi hade utvärderingsrunda med alla deltagare sista timmen innan de åkte så sa ca 75 % att Pillerpodden var det bästa och mest intressanta under hela lägerhelgen. Ni är grymma! Sluta aldrig med det ni gör!” – Emma, lägerledare

Vi skräddarsyr varje föreläsning efter dina önskemål. I föreläsningen ingår, förutom uppfångning av frågor för de som efteråt vill prata enskilt, också ett avstämningsmöte inför föreläsningen, då vår erfarenhet är att vi når bäst resultat när vi samverkar med skolan, organisationen eller företaget. Vi hoppas att du vill bryta tabun med oss och ser fram emot att presentera oss närmare vid ett personligt möte!

Tveka inte att maila boka@pillerpodden.com så berättar vi mer. Tillsammans räddar vi liv!

Siri Strand och Emma Westas Rödin

Pillerpodden

ondagoda-bild

guldlogga-28