Den ideella föreningen Vår Tur är startad av oss som ligger bakom Pillerpodden och finns för att i större omfattning kunna bedriva olika projekt som främjar barn och ungas psykiska hälsa. Föreningens arbete går i linje med Pillerpoddens vision av att inget barn ska ta sitt liv. Allt vårt arbete i föreningen bygger på övertygelsen om att vår gärning är ett steg mot att nå den visionen.

Vi förebygger suicidalitet hos barn och unga genom utbildning kring ämnet, någonting som framstående suicidforskning visar på är det mest effektiva sättet. Vi utgår från ett erfarenhets- och patientperspektiv då vi är övertygade om att det behövs unga som själva har lidit av psykisk ohälsa och är villiga att prata om det högt. Detta för att andra unga kan relatera till oss och därmed ta sin psykiska hälsa på allvar.

Genom att i vår Förening vara en kommunikationsplattform mellan barn och ungdomars efterfrågan och samhällets utbud ökar vi genom vårt arbete ungas förtroende i samhället. Vi kan erbjuda barn och unga det stöd de behöver för att söka professionell hjälp.

Barn har rätt till psykisk hälsa. Syftet med vår verksamhet är att öka den psykiska hälsan hos barn och unga genom att motverka stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Målet är att, med hjälp av våra personliga erfarenheter av psykisk ohälsa, kunskap om psykisk ohälsa och kommunikation, vara ett komplement till såväl elevhälsa som psykiatri utan att ersätta dessa verksamheter. Vi agerar som ett forum för de som inte ännu har funnit styrkan till att söka professionell hjälp, eller de som väntar på att få en tid inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi gör skillnad för barn och unga som inväntar vård, som genom vårt arbete får det stöd som krävs för att uthärda väntetiden. Barn och unga kan relatera till oss vilket gör oss till föredömen för att psykisk ohälsa går att vända till psykisk hälsa.

Bidra till Vår Tur

Behovet av vårt arbete ökar, men för att kunna bedriva vårt arbete krävs ekonomiska förutsättningar. Många skolor har en knapp budget och har inte möjlighet att själva finansiera våra samtalsgrupper och utbildningar. Att vårt arbete finansieras av unga deltagare är inte ett alternativ då psykisk hälsa inte ska vara en kostnadsfråga. Att ge förutsättningar för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet är en säker investering för Sverige då vi förebygger framtida ohälsa och kostnaderna det kommer medföra.

Vår Tur har bland annat möjliggjort en samtalsgrupp sommaren 2017. Under sommaren blir det extra påtagligt vilka barn som inte har en situation där sommarlovet innebär varierande och positiva sociala sammanhang. Många har inte råd med sommaraktiviteter. Därför blir denna grupp ett kostnadsfritt alternativ för ungdomar som längtar till en sommaraktivitet som inte innebär prestation, fysisk aktivitet eller stora sociala utmaningar. Gruppen är anpassad för dem som på ett eller annat sätt lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi ger unga en trygg plats som möjliggör personlig utveckling. Gruppen är inkluderande och kräver ingen social prestation då all aktivitet bygger på frivillighet.
Genom att bidra till vårt arbete i föreningen Vår Tur ger du barn och unga en möjlighet till stöd under vägen mot psykisk hälsa. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag. Maila oss@pillerpodden.com för mer information och kontouppgifter.
Tillsammans räddar vi liv. 

Emma Westas Rödin, ordförande: 0735 21 00 25
Siri Strand, styrelseledamot: 0735 21 00 35