Den ideella föreningen Vår Tur är startad av oss som ligger bakom Pillerpodden och finns för att i större omfattning kunna bedriva olika projekt som främjar barn och ungas psykiska hälsa. Föreningens arbete går i linje med Pillerpoddens vision, ett samhälle där alla inser sitt värde och har lust att leva . Allt arbete i föreningen bygger på övertygelsen om att vår gärning är ett steg mot att nå den visionen.

Vi förebygger suicidalitet hos barn och unga genom erfarenhetsbaserad kunskap som genomsyrar hela verksamheten. När unga som lidit av psykisk ohälsa möter andra unga som lider av psykisk ohälsa skapas ett förtroende som motverkar stigmatisering och främjar framtidshopp hos de enskilda individerna.

Genom föreningens olika projekt erbjuder vi barn och unga stöd i form av förståelse, bekräftelse och hopp. Detta stöd kan vara i form av samtalsgrupper eller aktivitetsdagar. Målet är att vi med vår erfarenhetsbaserade kunskap ska vara ett komplement till såväl elevhälsa som psykiatri utan att ersätta dessa verksamheter.

Projekt

I samarbete med Socialnämnden i Uppsala Kommun finansierades kunskapsträffar på tre av Uppsalas gymnasieskolor. Sammanlagt deltog 70 elever i projektet som innebar fem tematräffar med olika övningar som syftade till att öka elevernas psykiska hälsa. 80 % av deltagarna upplevde att deras psykiska hälsa ökade.

Sommaren 2017 arrangerade föreningen en tre dagar lång kurs i självrespekt. Under sommaren blir det extra påtagligt vilka barn som inte har en situation där sommarlovet innebär varierande och positiva sociala sammanhang. Många har inte råd med sommaraktiviteter. Denna grupp var ett kostnadsfritt alternativ för ungdomar som längtar till en sommaraktivitet som inte innebär prestation, fysisk aktivitet eller stora sociala utmaningar. Gruppen var anpassad för dem som på ett eller annat sätt lever i eller riskerar att hamna i utanförskap och gav unga en trygg plats som möjliggjorde personlig utveckling.

I samarbete med Rädda Barnen anordnade vi 2017 och 2018 en dag på Gröna Lund för 10 ungdomar som annars inte hade de sociala eller ekonomiska resurserna som nöjesfältet kräver. Samtidigt är nöjesfältet en plats för glädje, kittel i magen men också en drömvärld med färgglada intryck längs det glittrande vattnet. Vi bjöd dem på en sommardag de kommer bära med sig länge under dagar då livet känns tufft.

Tillsammans kan vi rädda liv. 

Emma Westas Rödin, ordförande: 0735 21 00 25
Siri Strand, styrelseledamot: 0735 21 00 35