Vi stödjer och samarbetar med appen Bluecall– en genialisk app för samtalsstöd. Här kan du enkelt via ett knapptryck få prata med en stödperson eller en mentor. 2017 lanseras en tredje nivå där du kan prata med en legitimerad psykolog- helt lysande enligt oss!

Vi är även stolta över att ha Uppsala Tjejjour som samarbetspartner. Där är du anonym och får chatta med en jourtjej som lyssnar på din historia utan att det får konsekvenser. En extra syster i vått och torrt!

Akut hjälp

– Självmordslinjen på MIND (öppet 24/7) https://mind.se/sjalvmordslinjen/
Telefon 90101
– Jourhavande präst (absolut tystnadsplikt) 20.00-24.00 (mån-tors) chatt: http://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta

– Psykakut upp till 18 år: http://www.bup.se
– Psykakut från 18 år: http://www.vardguiden.se

Barn

-BRIS http://www.bris.se
Telefon 116111

Depression, ångest, annan psykiatri

-Psykiatrin
-www.sll.se
-www.vardguiden.se
-Öppenvårdsmottagning i aktuellt län. Googla eller sök inom nedan stående länk: http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka- vard/bbbb/

 

HBTQ

-www.rfsl.se

-www.transformering.se

 

Hot och våld

– Kvinnofridslinjen (öppet 24/7) http://www.kvinnofridslinjen.se
– Kvinnojouren
http://www.kvinnojouren.se
020-50 50 50
– Brottsofferjouren http://www.brottsofferjouren.se Telefon 0200- 212019

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60. Alla dagar 13-22.

Missbruk- alkohol, droger, spel

– Drugsmart
http://www.drugsmart.com/fa-hjalp/ Beroendecentrum (Stockholm)

-www.beroendecentrum.se

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

-Riksförbundet Attention
http://www.Attention-riks.se

Stress

-Vårdcentraler
-Företagshälsovård
-Stressmottagningen
-Privata terapeuter

Vuxna med frågor om barn

-Vuxnas rätt i samhället
https://www.bris.se/?pageID=599
Telefon 0771-50 50 50

08-616 46 70

Våldtäkt

http://www.krisochtraumacentrum.se

-Akutmottagning för våldtagna: 08-616 46 70

– Kriscentrums team för våldtagna kvinnor: 08-508 25 541

-Polisen
http://www.polisen.se Telefon 11414

-Vårdcentral eller läkarmottagning

Vårdguiden: 1177


Ätstörningar

-Psykiatrisk mottagning för vuxna

-www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Psykiatrisk-vard-for-vuxna/

-Ätstörning.se, http://www.atstorning.se

Frågor kring Sexualitet

-RFSU
http://www.Rfsu.se

Oönskad Sexualitet

-www.PrevenTell.se 020-667788

 

Självskadebeteende

-Umo

http://www.umo.se

Självmordstankar:

-Självmordslinjen på MIND (öppet 24/7)
https://mind.se/sjalvmordslinjen/
Telefon 90101

-SPES, Riksförbundet för suicid prevention: 08-34 58 73. Telefonjour varje dag 19-22
-Självmordsupplysningens chatt vardagar 19-22
– Jourhavande präst (absolut tystnadsplikt) 20.00-24.00 (mån-tors) chatt: http://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta

 

 

I akuta fall gäller självklart 112.

bluecalllogotyp

loggarj.jpg