Vi jobbar ständigt för att uppdatera oss om den senaste forskningen och de senaste politiska besluten inom psykisk hälsa. På så sätt kan vi försäkra våra kunder om att vi alltid håller högsta kvalitét i vårt arbete. Varannat år besöker vi även personligen politiker och högt uppsatta tjänstemän inom psykiatrin för att framföra ett patientperspektiv från våra lyssnare. Vi arbetar med att ge konstruktiv kritik, förslag på åtgärder och att kunna ge en rättvis bild av såväl beslutsfattare, tjänstemän som våra lyssnare och föreläsningsdeltagande. Det är i dialog vi ökar förståelsen, som förändrar vårt samhälle till det bättre.

 

I våra PDF:er hänvisar vi till forskning. Informationen är hämtad från följande sidor:

Karolinska Institutet http://ki.se/forskning/varfor-vill-unga-ta-sitt-liv

Mind https://mind.se/om-sjalvmord/

Under fliken ”Projekt” hänvisar vi till en undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR, samt fakta från skolverket. Informationen är hämtad från följande sidor:

Akademikerförbundet rapport_elevhalsa_141203

 

Skolverket https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elevhalsa-1.126285