Varje månad når vi ut till 10 000 ungdomar i vår podcast.
Många av dem delar en oro över sin framtid och behöver någon att relatera till.

Där har ungdomar några att relatera till och har kunnat följa vår väg från psykisk ohälsa till psykisk hälsa i realtid i vår podcast. Idag har vi producerat nära 150 podcastavsnitt och vi producerar även den populära podcasten ”Tonårshat”. Vi har välbesökta kanaler på all social media, där vi pratar om psykisk ohälsa, inte minst i vår Tvodd på Youtube där vi varje månad svarar på lyssnarfrågor. Vi har själva producerat och satt upp två föreställningar: ”Svarta Kavajer & Vita Liljor” samt ”Miss Psykisk Ohälsa”. Vi har hållit över 130 föreläsningar om psykisk ohälsa över hela Sverige.

Just nu är vi med och utvecklar elevhälsan både lokalt i Uppsalaområdet och nationellt genom att ta fram ett kompletterande utbildningsmaterial och ett format för samtalsgrupper som förebygger den psykiska ohälsan hos eleverna. På så sätt får vi en ökad närvaro i skolan och förhöjda studieresultat. Läs mer om vad vi gör just nu HÄR.