2017 är vi med och utvecklar elevhälsan, både regionalt och nationellt. Skolverket uttrycker att alla elever från för- till gymnasieskolan ska ha tillgång till psykolog, kurator, personal med specialpedagogisk kompetens, utöver skolläkare och skolsköterska. Formuleringen ”ha tillgång till” skrevs till i skollagen 2011 för att ge ytterligare ansvar till redan befintliga kuratorerna. Det innebär att en kurator kan ha ansvar för över tusen elever, och att det på vissa skolor inte ens finns någon möjlighet att komma i kontakt med en vuxen att dela sina tankar med. Akademikerförbundet SSR utförde dessutom en undersökning där 90% av skolkuratorerna inte kunde utföra sitt arbete enligt planering, på grund av för hög arbetsbelastning. Bristerna i elevhälsan går ut över både elever och personal. Många lärare upplever sig behöva ta ett ansvar de inte har verktyg till att klara.

 

 

 

Därför erbjöd vi under 2017 elevgrupper. Forskning visar att utbildning om psykisk ohälsa är det mest effektiva för att förebygga psykiska problem och suicidalitet. Med dessa elevgrupper får eleverna en möjlighet att se över sina prioriteringar, stressrelaterade problem men också verktyg till att hantera psykisk ohälsa, både hos sig själv och hos kompisar. Vi jobbar nära elevhälsan och skolledningen för att vi ska kunna hänvisa de elever som behöver mer hjälp vidare. Grupperna introducerades i januari 2017 på Rosendalsgymnasiet i Uppsala och 71,4% av deltagarna uppgav att deras psykiska hälsa förbättrades. Grupperna tenderade även till ökade skolresultat och ökad skolnärvaro.

Mellan januari 2017- mars 2017 har vi också gjort följande:

Utvecklat och kvalitetssäkrat vår modell som ringar in problemet med psykisk ohälsa, men framför allt visar vägen till psykisk hälsa.

Startat VeckoRevyns första och enda blogg (www.emmaochsiri.se) om psykisk ohälsa för att nå ut till en bredare målgrupp.

Hållt föreläsning nummer 200 och satsat extra på att utbilda vuxna i bemötande av unga med psykisk ohälsa.

Bjudit in alla Uppsals rektorer tillsammans med politiker, Lärarförbundet, elevkårer och Uppsala tjejjour och politiker till ett gemensamt samtal om hur skolan kan påverka elevers välmående.

I juni 2017 fick vi bidraget ”Guldkant” av Uppsala länsbarnombudsman, för att i tre dagar bedriva ett minikollo för ungdomar som annars inte hade haft någonting att göra i början av sommarlovet.

I augusti bjöd vi, tillsammans med Rädda Barnen Uppsala, 10 tonåringar med psykisk ohälsa till Gröna Lund. Detta för att skapa minnen för dem som inte har sociala eller ekonomiska förutsättningar att åka någonstans på sommarlovet.

Höjt kulturens status bland unga genom samarbeten med kulturaktörer så som Uppsala Stadsteater.

 Lockat fler unga till fysisk aktivitet, bland annat genom att medarrangera en självförsvarskurs hos Bodil Frick och vara ambassadörer för Vårruset.

Träffat psykiatrins ledningsgrupp för diskussion om hur vården kan förbättras.

Träffat utbildningministern för att diskutera hur elevhälsan kan stärkas ytterligare.

Arrangerat och medverkat vid seminarier, bland annat på Almedalsveckan tillsammans med Mind.IMG_0748.JPG

Varit en av fyra externa parter som valdes in i Sveriges elevkårers projekt HYBRIS, för att vägleda och inspirera två av Sveriges främsta elevkårer i deras projekt för att öka skolans psykiska hälsa.

18472407_10155321815913599_1341926977_o.png

hybris bild
Vi tillsammans med Kungsholmens gymnasiums elevår samt Katedralskolans elevkår


Varit medförfattare i boken ”Jag har aldrig berättat det här för någon, men…” av författaren och föreläsaren Eric Bergström.
 

Varit aktiva i samhällsdebatten även i traditionell media för att nå ut till en äldre målgrupp med vår kunskap. Bland annat i denna debattartikel: http://www.unt.se/asikt/debatt/los-halsoekvationen-4727667.aspx

Fokuserat på att lyft privatpersoners berättelser i vår podcast som idag når ut till 20000 personer.

Startat podcasten Tonårshat där 7500 tonåringar fått två yngre förebilder med en stark feministisk och anti-rastisisk värdegrund. Mer på http://tonarshat.com 

Tillsammans med Drivhuset anordnat en kväll för unga kvinnor som vill starta företag.

Startat den ideella föreningen Vår Tur för att kunna bedriva ideella projekt som syftar till ökad psykisk hälsa bland barn- och unga. Mer finns att läsa här: https://pillerpodden.com/foreningen-var-tur/

Vi har anordnat flera öppna föreläsningar om psykisk ohälsa, bland annat tillsammans med Simon Baggerman, företagsråfgivare och personlighetscoach.

 

 

Vi har fått äran att medverka och hålla tal på konferenser och temadagar. Bland annat vid en demonstration på internationella kvinnodagen.

 

 

Livepodden har under 2017 blivit otroligt populär. Vi har därför haft livepoddar på Uppsala och Stockholm sstadsbibliotek, Uppsala konsert & kongress med artister som Blenda och Cleo, och i oktober på Sweden Fashion and Beauty day som arrangeras av Damernas Värld, mama, Styleby och VeckoRevyn.

Vi anordnar även egna evenemang där vi bjuder in alla som vill till olika träffar för att prata om olika teman inom psykisk ohälsa, så som ångest, skuld och anhörigperspektiv.

Under året har testat på olika aktiviteter för at få en inblick i hur andra hanterat sin psykiska ohälsa. Detta gör vi förstås ideellt. Vi har hittills testat på kick- och thaiboxning hos Bodil Frick, teatergrupper på Uppsala stadsteater och sist fick vi gästa gospel-kören The Gloryfires.

 

18447740_10155321793338599_114684962_n (2)
Här är vi tillsammans med Uppsalas Stadsteaters ungdomsgrupp vid ett besök!
18452220_10155321794753599_1857156615_o
Här gästar vi härliga Gloryfires!

Vi har under hela året haft flera samarbeten med bland annat Uppsala Tjejjour, Drakprojektet, Tilia, Rädda Barnen, Sensus studieförbund, Actic Uppsala, Under Kevlaret, Uppsala stadsteater, Uppsala konsert och kongress och många fler!

För mer om oss och vad som händer just nu, kontakta oss eller följ oss på våra sociala medier!