I och med Miss Psykisk Ohälsa så blev vi först i Sverige med att lansera en Ångestgaranti. Ångestgarantin var en lösning för personer som inte kan beräkna sin dag i förväg på grund av sin psykiska ohälsa, men fortfarande vill ha möjligheten att kunna gå.

I en mailanmälan kunde personer reservera en plats som de sedan kunde betala i dörren.
Detta skedde utan förbindelser eller avgifter. Det ska inte kosta att ha ångest.

Ångestgarantin var också anpassad för personer med social ångest då personen i samband med sin anmälan kunde välja valfri plats i salen att reservera. På så sätt kunde personer som fick ångest av att se mycket människor sitta långt fram, de som fick ångest av att synas kunde sitta långt bak, personer som ville ha möjlighet att snabbt kunna gå ut kunde sitta vid dörren, och de som inte ville bli störda kunde välja en plats  placerad fri från publikgenomströmningar.

Ångestgarantin täckte 20 platser per föreställning.

Mer om våra idéer? Kontakta oss!
+46 (0) 761-864990
+46 (0) 735-210035

oss@pillerpodden.com