Pillerpodden.com

Pillerpodden

Pillerpodden tog upp psykisk ohälsa hos unga

Föreläsningar

Emma & Siri har gett över 300 föreläsningar inom psykisk ohälsa. Med deras föreläsningar har de inspirerat och gett verktyg för att hantera psykisk ohälsa.

Emma & Siri har utvecklat en egen modell som förklarar stigmatiseringen av psykisk ohälsa och ger fem konkreta vägar till psykisk hälsa på både individ-och samhällsnivå. Deras sätt att föreläsa kring den i olika sammanhang för olika målgrupper har blivit berömt och prisbelönt.

Emma och Siri har besökt skolor, arbetsplatser, organisationer, universitet, ungdomsläger och föreningar i ett åldersspann på 8-100 år.

Deras arbete är grundat i erfarenhetsbaserad kunskap och de har med hjälp av modern teknik och social media byggt en kunskapsbank med tusentals erfarenheter från unga som lider eller har lidit av psykisk ohälsa. De har frågat dem vad de behöver, och på så sätt blivit en kommunikationsplattform mellan ungas efterfrågan och samhällets utbud. Genom detta arbeta har de kunnat identifiera myter, faktorer, orsaker och konsekvenser av ungas psykiska hälsa på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt.

 

Vill du läsa om det de tar upp på sina föreläsningar kan du läsa mycket av det i deras bok “Ryck upp mig“. 

Ord från besökare på föreläsningar...

”I min roll som polis känner jag att det ni prata om är högst relevant. Innehållet i er föreläsning ger mig som polis kunskap som jag kan använda  mig av när jag möter tjejer och killar som mår dåligt. Jag upplever att det ni förmedlar är förankrat hos er själva vilket inger förtroende och jag tror att ni är representativa för unga människor som mår dåligt och som är i behov av stöd från samhället. Jag kommer relaterat till er och det ni förmedlar i mina samtal med andra myndigheter och i mina samtal med de personer jag möter i min yrkesutövning.”

”Siri och Emma höll en föreläsning om psykisk ohälsa för all personal på skolan. Elevens perspektiv lyftes fram på ett bra sätt. De var bra på att visa vad en elev som mår dåligt kan uppleva som särskilt besvärligt i skolan, men samtidigt var de riktigt bra på att ge uppmuntran till oss som lyssnade och de betonade att även det lilla som  görs kan ha stor betydelse. Många tackade mig efteråt för att jag hade tagit dem till skolan, men det är ju såklart Pillerpodden som ska ha tacket.”

”Så professionellt och så engagerat. Självupplevelsen verifierar äktheten i framförandet och ger lyssnarna en extra dimension och kunskap om psykisk ohälsa. Även om jag till vardags säljer supékort och inte arbetar med ungdomar så kände jag att det var något jag kommer att få nytta av i livet”

”Tack för en inspirerande dag! Ni använder era egna erfarenheter och knyter ihop det med kunskap på ett mycket proffsigt sätt. Vi avslutade dagen med workshops som fick oss att tänka till. Ni gav oss inspiration till att arbeta vidare!”

”Jag vill skicka en hälsning nu när det gått någon vecka och berätta att de föreläsningar av er som jag varit med på (Realgymnasiet, Liljeholmen) verkligen har gått in i medvetandet och gjort intryck. Det är ett gediget arbete ni har gjort för att kunna leverera så mycket stoff som utmanar gamla invanda tankemönster.”

”Ville bara skriva o säga tack ännu en gång för att ni kom upp och höll en så otroligt bra och viktig föreläsning för oss. När vi hade utvärderingsrunda med alla deltagare sista timmen innan de åkte så sa ca 75 % att Pillerpodden var det bästa och mest intressanta under hela lägerhelgen. Ni är grymma! Sluta aldrig med det ni gör!”